Pas på de gængse svejsefejl

Svejsning er ikke altid en ukompliceret størrelse, og det kan være rigtig farligt – både for dig selv og dine omgivelser – hvis det ikke bliver gjort korrekt.

Herunder finder du 10 gode råd til at beskytte dig selv og folkene omkring dig, når du svejser:

1. Drik, spis og ryg aldrig i svejseområdet, og opbevar ikke drikke og mad i svejseområdet.

2. Røgen stiger altid opad, så sørg for, at du ikke placerer hovedet over svejsestedet.

3. Brug kun arbejdstøj og sko, der ikke strammer eller irriterer dig.

4. Brug altid lavtryksudsugning, og sikre dig, at udsugningen er korrekt placeret. Flyt altid udsugningen med, hvis din svejsning bevæger sig.

5. Brug kun højtryksudsugning, når det er umuligt at bruge lavtryksudsugning. Er dette tilfældet, sørg da for at bære et luftforsynet åndedrætsværn.

6. Brug høreværn hver gang du svejser. Støjen fra svejsning er ikke god for dine ører.

7. Skift arbejdsstilling ofte og undgå fastlåste arbejdsstillinger.

8. Ved svejseprocesser hvor der udvikles ozon, er det vigtigt at bære et egnet åndedrætsværn.

9. Selvom du bærer et egnet åndedrætsværn eller bruger turboudstyr, skal du sørge for at bruge udsugning under svejsning. Dette gøres af hensyn til dine kollegaer.

10. Beskyt altid dine øjne og din hud imod reflekteret og direkte optisk stråling. Sæt skærme op som beskyttelse.

Alle disse råd er vigtige, men vores sidste råd er dog vigtigere end dem alle sammen. Svejsning kræver flere års erfaring at meste, og hvis du ikke føler dig 100% tryg ved at svejse, så er det altid bedre at få eksperter til at gøre det for dig.

Arbejder du for en virksomhed, der har behov for svejsning, så kan lokale virksomheder helt sikkert også rådgive dig med den bedste løsning. Og husk, det er aldrig farligt at bede om hjælp, men det kan være farligt for dig selv og dine omgivelser ikke at gøre det.